C.F.W. Walle Boström (1872 - 1938)

Bondkomiker. Kom från Eskilstuna och framträdde på friluftsscener och i folkparker i början av 1900-talet med bl.a. Sigge Wulff-visor och paschaser. Som ackompanjatör hade han Manne Almkvist, förfader till Towa Carson.

Skivinspelningar 
-

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga