Ulla Castegren (03.11.1909 - 13.10.1979)

Sångerska, skådespelerska. Tillsammans med Inga Gentzel och Anna-Lisa Cronström ingick hon i sångruppen Trio Rita. Dotter till Sickan Castegren?

Skivinspelningar se Trio Rita
   

Film
1949 Sjösalavår

- Till första sidan -
© Svänga-Benga