Skivetikett ToniaTonia

101 Arbetarsångarnas marsch / Byggnadsarbetarkören / / 1950 / 101 Vår röda fana. Manskör - Arbetets söner / Byggnadsarbetarkören / / 1950 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga
Anita Lindblom lackskiva 1967 45-varvs Anita Lindblom Polydor 60110 Jazz ARTIST 3007 Sten Carlberg m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3008 Gösta Törners ork. m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3010 Gösta Törners ork. m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3018 Reinold Svensson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3034 Reinold Svensson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3037 Sten Carlberg m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3041 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3042 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3043 Reinold Svensson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3045 Reinold Svensson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3049 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3050 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3052 Keith Bird ork. m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3053 Leppe Törnqvists ork. m fl Se bil &upplysni Jazz ARTIST 3057 Sten Carlberg m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3059 Gösta Törners ork. m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3061 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3069 Johan Adolfsso ork. m fl Se bil &upplysning Jazz ARTIST 3072 Roffe Ericson m fl Se bil &upplysning Musikhandelskataloger från Nils Selanders, 3 st. Se bild & upplysning