Svenska bondkapellet
Musikkgrupp bestående av Karl Karlsson-Jularbo, Fiol Pelle och Karl August.
 Skivinspelningar
Rolf Winner Succès Sjömanskärlek / Svenska bondkapellet / 526 / * Mitt svärmeri / Svenska bondkapellet / 526 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga