Skivetikett Svea skivorSvea skivor
Svenskt skivmärke som ägdes av Selma Hillström som innehade Hillströms musikaffär i Helsingborg. Företaget registrerat i januari 1917. Man gav även ut inspelningar från Applaudando.185 Effie-vals / Instrumental / Palatsorkestern, Berlin / 185 Vals ur Kära Agustin / Instrumental / Palatsorkestern, Berlin / 303 Ack Värmland du sköna / Oscar Ralf / Berlin 1914 / 315 Gubben Noack / Albin Lindahl / Luta / Berlin 1914 / 315 Till Broder Bredström / Albin Lindahl / Luta / Berlin 1914 / 344 Små förtrollarinnor / Oscar Ralf / Berlin 1914 / 344 Flickor äro som änglar / Oscar Ralf / Berlin 1914 / 703 Blomsterön / Instrumental / Orkester 820 Vår gud är oss en väldig borg (Psalm 124) / Instrumental / Ork. med kyrkklockor / 1912 / 820 Lova herren / Instrumental / Ork. med kyrkklockor / 1912 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga