Skivetikett Sundquist

Sundquist
Record
Kortlivat skivmärke, ägt av dragspelaren Ragnar Sundquist. Inspelningarna gjordes i London av Columbia. Endast fem skivor gavs ut.


SG 6012 Skomakarepolkan / Oscar och Sven Sundquist, dragspel och xylophon / 12.1920 / *
SG 6012 Frankes polka / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 / *
SG 6013 Picnic polka / Oscar och Sven Sundquist, dragspel och xylophon / 12.1920 / 
SG 6013 Morsans brudvals / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 /
SG 6014 Japanernas intåg i Port Arthur / Oscar och Sven Sundquist, dragspel och xylophon / 12.1920 / 
SG 6014 Kronobergs reg. paradmarsch / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 /
SG 6015 Verona vals / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 /
SG 6015 Finger polkan / Oscar och Sven Sundquist, dragspel och concertina / 12.1920 /
SG 6016 Varité polka / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 /
SG 6016 Oscars mazurka / Ragnar Sundquist, dragspel / 12.1920 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga