Storstadsfaror
Hasselbladfilm (1918)

Manus: Gabrielle Ringertz 

Regi: Manne Göthson 

Skådespelare: Sture Baude, Johnny Björkman, Manne Göthson, Agda Helin,  
Mary Johnson, Tekla Sjöblom, John Erik Strandman, m.fl.
 
Musik: Stumfilm

Foto: Gustav A. Gustafson

Övrigt:
- Till första sidan -