STIM / SKAP / SAMI

S.T.I.M.
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.
Musikens upphovsmän och musikförlagen har gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. Stim ger tillstånd till att framföra musik offentligt samt inkasserar och fördelar ersättningen individuellt.
Stim är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Stim bildades 1923 och har i dag drygt 71 000 anslutna medlemmar. (Texten hämtad från deras hemsida).

Länk: S.T.I.M.
S.K.A.P.
Svenska Kompositörer Av Populärmusik - är Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim.
SKAP är också ordförande i ECSA - European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och Music Creators North America nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.
SKAP grundades 1926 och initiativtagare var Fred Winter. SKAP har 1001 medlemmar inom alla genrer.

Föreningens övergripande ändamål är att:

* Tillvarata medlemmarnas konstnärliga och upphovsrättsliga intressen
* Fördela bidrag, stipendier och priser
* Verka för svensk populärmusik
(Texten hämtad från deras hemsida)

Länk: S.K.A.P.
S.A.M.I.
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Vi gör detta utan eget vinstintresse och har över 29 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en skivinspelning. Artister och musiker som får ersättning från oss när deras musik spelats offentligt. (Texten hämtad från deras hemsida).

Länk: S.A.M.I.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga