Solistkvintetten
Religiös sångkvintett bestående av ?
Skivinspelningar 
Gram. Company
Hosianna / Ork. och klockorakompanjemang / (Insp. 10.1908) / GC 84754 / Enkelsidig GCR *
Hosianna / Orkester med klockor (Insp. 10.1908) / 84754 / CRG *
Var hälsad sköna morgonstund / Orkester med  klockor (Insp. 10.1908*) / 84755 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga