Sigfrid Johansson
Musiker från Karlshamn.
Skivinspelningar
Gram. Company
Enkla toner / Instrumental / Karl Ahlquist (Insp. 08.1910) / 289142 / CRG *
Picknick-polka / Karl Ahlquist (Insp. 08.1910) / 289141 / CRG *
Sofia-polka / Karl Ahlquist, Sigfrid Johansson (Insp. Kph 08.1910) / 289112 / GCR *
Storstugans marsch / Karl Ahlquist, Sigfrid Johansson (Insp. Kph 08.1910) / 289111 / GCR *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga