Skivetikett Siemens
- Till första sidan -


51 001 I don't care / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 001 Min hembygds melodi / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 002 Destiny / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 002 Gulaschbaronen / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 003 Lyckobringaren / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 003 Neapolitansk Ständchen / Instrumental / Ivan Thelmés ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 004 Polka från Medelpad / Instrumental / Ivan Thelmé - Gösta Westerlund, dragspel / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 004 På tu man hand / Instrumental / Gösta Westerlund - Ivan Thelmé, dragspel / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 005 Intermezzopolka / Instrumental / Ivan Thelmé - Gösta Westerlund, dragspel / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 005 Smålandsminnen / Instrumental / Ivan Thelmé - Gösta Westerlund, dragspel / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 006 - 51 008 Okända / Ej. utg. 
51 009 Pianopotp. nr 1, del 1 / Instrumental / Sune Östling, piano / 08.1946 / Ej. utg. 
51 009 Pianopotp. nr 1, del 2 / Instrumental / Sune Östling, piano / 08.1946 / Ej. utg. 
51 010 Pianopotp. nr 2, del 1 / Instrumental / Sune Östling, piano / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 010 Pianopotp. nr 2, del 2 / Instrumental / Sune Östling, piano / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 011 Månsken över Alstern (Mondschein auf der Alster) / Instrumental / Arne Hülphers underhållningsork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 011 Sista valsen (Ur op: "Sista valsen") / Instrumental / Arne Hülphers underhållningsork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 012 Léhar-valser, potp. / Instrumental / Arne Hülphers underhållningsork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 012 Poulära franska valser, valspotp. / Instrumental / Arne Hülphers underhållningsork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 013 Crescendo. / Instrumental / Arne Hülphers underhållningsork. / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 013 Legend d'amour. / Instrumental / Åke Jelving, violin - Arne Hülphers stråkens. / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 014 Kgl. Södermanlands Pansarreg:s marsch / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 014 Södermlands regementes marsch / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 015 Marche Lorraine / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 015 Under stjärnbaneret (Stars and strips forever) / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 016 Kungl. Bohusläns reg:s Marsch (Deutschland auf der Wacht) / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 / 
51 016 Kungl. Älvsborgs reg:s Marsch (Marsch der ehemaligen Lübner Jäger) / Instrumental / Kungl. Svea flygflottiljs musikkår / 08.1946 - utg. 10.1948 /
51 017 Du ler så blitt / Instrumental / Charles Wildmans ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 017 Sången från Wien (Grüß mir, mein Wien) / Instrumental / Åke Jelving, violin - Charles Wildmans ork. / 08.1946 - utg. 10.1948 / *
51 018 Angelina / Henry Theel / Charles Wildmans ork. / 08.1946 - utg. 11.1947 /
51 018 Från stjärnors land se Stars in your eyes / Henry Theel / Charles Wildmans ork. / 08.1946 - utg. 11.1947 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga