Sakral


Till första sidan

6 Tack min Gud för vad som varit (Solskenssång 8) / Viola Langby / Piano - violin / 27.08.1956 / 6 Jag kan icke räkna dem alla (psalm 460) / Viola Langby / Piano - violin / 27.08.1956 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga