Robert Johansson
Vissångare
Skivinspelningar
Odeon
Den döende krigaren / Guitarr (Insp. 1915) / Odeon A 148 230 / *
I nattlig Stund / Guitarr (Insp. 1915) / A 148 231 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga