Skivetikett RamonaRamona

Här kan du hitta mer uppgifter om Ramona.

- Till första sidan -

R 10 Låt mig leva / Em. P. Miel / Ork. / 1935 / R 10 Hymn / Em. P. Miel / Ork. / 1935 / R 11 Skördesång / Kör / Ragnwalds ork. / 21.09.1935 / R 11 Hyllningssång (Jeannie with the light brown hair) / (Ragnvald Swalfors - Emil P. Miel) - Kör / Ragnwalds ork. /4 21.09.1935 / R 12 Vill du följa Jesus? / Ragnwald Svalfors - Em P. Miel / Ragnwalds ork. / 21.09.1935 / R 12 En stund med Jesus / Ragnwald Svalfors - Em P. Miel / Ragnwalds ork. / 21.09.1935 / R 300 Ave Maria / Instrumental / Adolf Steiner, cello - Piano / 04.1931 / R 300 Largo / Instrumntal / Adolf Steiner, cello - piano / 04.1931 / R 301 Träumerei / Instrumental / Lasowski trio / 02.1931 - utg. 11.1935 / R 301 På sjön (Am Meer) / Instrumental / Lasowski trio / 02.1931 - utg. 11.1935 / R 302 Solvejs sång / Instrumental / Lasowski trio / 02.1931 - utg. 11.1935 / R 302 Våren / Instrumental / Lasowski trio / 02.1931 - utg. 11.1935 / R 303 Veneziansk serenad (Serenata Veneziana) / Instrumental / P. Gossens mandolinork. / Berlin 12.1930 - utg. 11.1935 / R 303 Vårens intåg (Frühlingseinzug) / Instrumental / P. Gossens mandolinork. / Berlin 12.1930 - utg. 11.1935 / R 304 De små klockorna ljuda (Es läutet das Glöcklein) / Instrumental / Ika Ikanoffs balalaikaork. / 01.1933 / R 304 Svarta ögon / Instrumental / Ika Ikanoffs balalaikaork. / 01.1933 / R 305 Posten i skogen (Die Post im Walde) / Instrumental / Otto Zänsler, trumpet / 11.1930 / R 305 Var hälsad, du mitt sköna Sorrent (Sei gegrüßt du mein schönes Sorrent) / Instrumental / Otto Zänsler, trumpet / 11.1930 / R 500 Hoch Heidecksburg / Instrumental / Dragspelsork. / 01.1933 - utg. 11.1935 / R 500 Mästarmarsch (Deutschmeister Regimentsmarsch) / Instrumental / Dragspelsork. / 01.1933 - utg. 11.1935 / R 1000 Sizilitta / Instrumental / Ork. / Berlin 05.1934 / * R 1000 Bröllop i Trollhagen (Bryllop i Troldhaugen) / Instrumental / Ork. / Berlin 05.1934 / * R 1001 Färgspelet (Farbenspiel) / Instrumental / Ork. / Berlin 05.1934 / * R 1001 Speluret (Die Spieluhr) / Instrumental / Ork. / Berlin 05.1934 / * R 1002 Asiatisk vaktparad (Asiatische Wachtparade) / Instrumental / Ork. / Berlin 06.1934 / R 1002 Orienten (Im Orient) / Instrumental / Ork. / Berlin 06.1934 / R 1003 Nu tacka Gud allt folk (Nun danket alle Gott) / Instrumental / Blåsorkester med kyrkklockor / Berlin 10.1932 / R 1003 Vår Gud är oss en väldig borg (Ein' feste Burg ist unser Gott) /Instrumental/ Blåsorkester med kyrkklockor / Berlin 10.1932 / R 1004 I zigenarlägret (Im Zigeunerlager) / Instrumental / Ork. / Berlin 09.1932 / R 1004 Beduinmarsch (Beduinen-Marsch) / Instrumental / Ork. / Berlin 09.1932 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga