Skivetikett Quality


Amerikanskt skivmärke som gav ut religiösa skivor med svenska artister. Samarbetade med Hemmets Härold och Sirius.

- Till första sidan -


M 8 Namnet framför andra namn / Filadelfiaförs. Sthlm / Strängmusik / 13.04.1937 - utg. 1949 /
M 8 När de himmelska klockorna klämta / Filadelfiaförs. Sthlm / Strängmusik / 13.06.1937 - utg. 1949 /
M 9 En densamme än förbliver / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 1946 /
M 28 Ever safe in his love / Einar Wærmö - Einar Ekberg / Martha Nelson piano / Chicago 1946 /
M 28 We shall shine as the stars / Einar Wærmö / Martha Nelson piano / Chicago 1946 /
M 33 Glorious Calvary / Winifred J. Larson / Frances Swanson Blomberg, organ / Chicago 1951 /
M 33 Sweetest song I sing, The / Winifred J. Larson / Frances Swanson Blomberg, organ / Chicago 1951 /
M 60 Sweet old songs I heard my mother sing, The / Winifred Larson / Frances Swanson, organist / Chicago 1948 /
M 60 When mother prayed / Winifred Larson / Frances Swanson, organist / Chicago 1948 /
M 90 A memory / Carl Erik Olivebring / Nathalie Stormans Haag, orgel / Chicago 1949 / 
M 90 I know a name / Carl Erik Olivebring / Martha E. Nelson, piano / Chicago 1949 / 

SM 1 Blott en dag ett ögonblick i sänder / Ekberg, Einar / Merrill, Dunlop, orgel /
SM 1 På tusen sätt / Einar Ekberg - Einar Waermö / Orgel / Chicago 1946 /
SM 2 Ungdomssång / Einar Ekberg - Einar Waermö / Orgel / Chicago 1946 /
SM 3 Längtande själ / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 /
SM 4 Bärga skörden in / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 /
SM 5 Jesus kär, min farkost styr (Jesus, Saviour, pilot me) / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / 
SM 6 Han skall oppna parleporten / Winifred J. Larson / Frances Swanson, organist / Chicago 1946 / *
SM 6 Jag kan ej tvivla / Winifred Larson / Frances Swanson, organist / Chicago 1946 / *
SM 7 I min Mästares hand / Einar Ekberg / Merrill Dunlop, organist / Chicago 1946 / 
SM 7 Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro? / Einar Ekberg / Merrill Dunlop, organist / Chicago 1946 / 
SM 9 En densamme än förbliver / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 1949 / 
SM 13 Jag har i himlen an van sa god / Stig Abrahamsson - Hans Magnusson / / Chicago 1946 /
SM 13 Mitt hem ar dar! / Stig Abrahamsson - Hans Magnusson / / Chicago 1946 /
SM 14 Blott en dag, ett ögonblick i sänder / Chicago Svenska kristna manskör / / Chicago 1946 /
SM 14 Halleluja, loven Herren / Chicago Svenska kristna manskör / / Chicago 1946 / 
SM 15 Tryggare kan ingen vara / Chicago kSwedish Christian Malq chorus / / Chicago 1946 /
SM 15 Är du i nöd? / Chicago kSwedish Christian Malq chorus / / Chicago 1946 /
SM 22 Herren står vid hjärtats dörr / Eugene Lundberg - Chicago Swedish Christian male chorus (D: H. William Nordin) / / Sthlm 14.06.1947 /
SM 22 Tempelklockan / Chicago Swedish Christian male chorus (D: H. William Nordin) / / Sthlm 14.06.1947 /
SM 24 Det ljuder ständig sång / Einar Waermö - Einar Ekberg / / Chicago 1946 / 
SM 24 Jag vill sjungande gå / Einar Waermö - Einar Ekberg / / Chicago 1946 / 
SM 27 Har du knäppt dina händer? ! / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, Piano / Chicago 03.1949 /
SM 27 Hav tack, o Jesus! / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, Piano / Chicago 03.1949 /
SM 28 Barnatro / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 28 Säg min moder att vi mötas där / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 29 Guldgrävarsången / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 29 Min bönevrå / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 30 Den himmelska lotsen / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 30 Sänd Honom bud / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 31 Lille Hans / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 31 Skogsblomman / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 32 Frälst / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 32 Är du varm eller kall? / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 36 Konsten / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 36 Norrlandssången / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 38 Då mötte mig Jesus / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 38 Härliga Golgata / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 39a Glöm aldrig bort de kära / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano / Chicago 03.1949 /
SM 39b Vid Jesu hjärta / Lapp-Lisa / Martha E. Nelson, piano - Lapp-Lisa, gitarr / Chicago 03.1949 /
SM 47 Konungens ärende / Winifred J. Larson / Frances Swanson Blomberg, organ / Chicago 194? /
SM 47 Min Gud och jag / Winifred J. Larson / Frances Swanson Blomberg, organ / Chicago 194? /
SM 50 Som fågeln löst ur bojans tvång / Carl Öst - Martin Persson / Accordion - guitar / Chicago 1947 /
SM 50 Sjung halleluja! / Carl Öst / Accordion - guitar / Chicago 1947 /
SM 56 Mor, lilla Mor / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst / Strängorkestern / 11.05.1938 - utg. 1947 /
SM 56 Till Mor / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst / Strängorkestern / 11.05.1938 - utg. 1947 /
SM 65A Allt utav bara nåd / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Martha E. Nelson, piano / Chisago 03.1949 /
SM 65B Det gryr mot dag / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Martha E. Nelson, piano / Chisago 03.1949 /
SM 67 Tidernas vittnesbörd / Theofil Engström / Hj. Jonsson, accordion / Chicago 1948 /
SM 67 Stjärneljus / Theofil Engström - Roland Hedberg / Hj. Jonsson, accordion / Chicago 1948 /
SM 68A En liten strimma sol / Theofil Engström / Gitarr - dragspel / Chicago 1948 / *
SM 68B Där en falnad ros skall blomma / Instrumental / Lumberjack Jonsson (Hjalmar Jonsson), dragspel / Chicago 1948 / *
SM 69 Hemlandsmarschen / Instrumental / Lumberjack Jonsson - Theofil Engström / 
SM 70 Du fallna stjärna / Teofil Engström / Hj. Jonsson, dragspel / Chicago 1948 /
SM 70 Jesus kär gå ej förbi mig (Pass me not, O gentle saviour) / Teofil Engström / Hj. Jonsson, dragspel / Chicago 1948 /

På Hemmet Härold utgivna inspelningar härstammande från Quality SM ?? Jag längtar till hemmet därovan / Einar Ekberg / / Chicago 1946 / SM ?? Allt till Jesus vill jag lämna (All to Jesus I surrender) / Einar Ekverg - Einar Waermö / Konsertorgel / Chicago 1946 / SM ?? Måste jag då gå så tomhänt / Einar Ekverg - Einar Waermö / Konsertorgel / Chicago 1946 / SM ?? Det ljuder ständigt sång / Einar Ekberg / Konsertorgel / Chicago 1946 / SM ?? Herre, låt ingenting binda de vingar... / Einar Ekberg / Konsertorgel / Chicago 1946 / SM ?? Snart skall Jesus komma åter / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / SM ?? Vad var det, o Jesus / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / SM ?? Hav tro på Gud / Einar Ekberg / Karl-Erik Svedlund, flygel / Chicago 1946 / SM ?? Säg, o Herre / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 / SM ?? Jag längtar till hemmet därovan / Einar Ekberg / Orgel / Chicago 1946 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga