Skivetikett PoseidonPoseidonGöteborgskt grammofonbolag som existerade en kort tid i början av 1950-talet. Direktör var Lennart Dahlén som hade band och vax-upptagningar som hobby. Man hann att ge ut åtta skivor. Skivorna är sällsynta och eftertraktade av samlare. De hade inga självständiga katalognummer, utan identifierades med sina matrisnumren; dock ville det sig inte bättre än att etiketterna till de båda Nils-Bertil Dahlander-skivorna förväxlades! Några av inspelningarna kom också ut på Decca.


- Till första sidan -

2210 Moon over Miami / Instrumental / Nils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / 2211 Bei mir bist du schön / Instrumental / Nils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / 2212 Strike up the band / Nils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / 2213 Move / Instrumental / Bils-Bertil Dahlanders kvart. / Gbg 08.1952 / 2214 Scotty / Instrumental / Kenneth Fagerlunds ork. / 08.1952 / 2216 Undecided / Instrumental / Kenneth Fagerlunds ork. / 08.1952 / 2215 Please / Instrumental / Kenneth Fagerlunds ork. / 08.1952 / 2217 Ack Värmeland du sköna / Instrumental / Kenneth Fagerlunds ork. med "Hacke" Björksten / 08.1952 / 2218 Bluewhite evergreens 2 / Instrumental / Metusalemkvint. / 08.1952 / 2219 Bluewhite evergreens 1 / Instrumental / Metusalemkvint. / 08.1952 / 2220 Melodier ur "Singin' in the rain" / Instrumental / Metusalemquintetten / 08.1952 / 2221 H.B. Brown-melodier / Instrumental / Metusalemquintetten / 08.1952 / 2222 Smita skolan / Inga Sundström - Oscar Rundqvist / Gösta Thörners ork. / 12.1952 / 2223 Louise / Inga Sundström / Gösta Thörners ork. / 12.1952 / 2310 Olala cherie / Nisse Ericson / 2 Marcel / 10.1952 / 2311 Jag har min häst jag har min lasso (Jeg har min hest jeg har min lasso) / Nisse Ericson / Broadwaybeduinerna / 10.1952 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga