MORRISON
RECORDAmerikanskt skivmärke som även gav ut inspelningar med skandinaviska artister.1001 Västgötasväng / The Norse landers / Tideman - Bergklint, accordeon duet /
1001 Balen i Karlstad / The Norse landers / Tideman - Bergklint, accordeon duet / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga