Skivetikett Linguaphone


LINGUAPHONE

Detta är ju inget svensk skivmärke men det är så
vanligt förekommande att jag tagit med det ändå.Den man som senare grundade Linguaphoninstitutet: J. Roston, började sin bana som språklärare. Genom sin erfarenhet visste han hur ytterst viktigt ljudet av språk var – och hur svårt det var för läraren att inlära detta ljud hos eleverna. Efter många år av experiment fulländade han sin metod vari grammofonen intog en dominerande plats, och år 1923 grundade han Linguaphone-institutet. När verksamheten startade hade man två språk på programmet och 1952 hade det vuxit till 29 språk. (Ur en reklambrochyr från Linguaphone tryckt 1952)

- Andra språkkurser -   - Till första sidan -

Album med brittisk folkmusik BS 1E / Old mother Hubbard, Dickory, dickory... / Brabazon-Lowther / BS 2E / A frog he would a-wooing go / Brabazon-Lowther / BS 3E / Meeting of the waters, The / Brabazon-Lowther / BS 4E / Oh! No! John! / Brabazon-Lowther / BS 5E / Auld lang syne, John Browns body... / Brabazon-Lowther / BS 6E / Blue bells of Scotland / Brabazon-Lowther / BS 7E / Old folks at home / Brabazon-Lowther / BS 8E / Land of hope and glory / Brabazon-Lowther / BS 9E / Home, sweet home / Brabazon-Lowther / BS10E / Drink to me only - God save teh King / Brabazon-Lowther / Engelska språkkurser EC 1EX / Browns at home, The / V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 2E / A visit / V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 3E / Children, The / D. Arundel M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 4E / Smith's drawingroom, The / D. Arundel M.A. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC 5E / Dinner / A. Lloyd James prof. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 6E / Bedroom, The / A. Lloyd James prof. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 7E / House, The / D. Arundel M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 8E / A street in London / A. Lloyd James prof. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC 9E / Hotel, The / D. Arundel M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC10E / At the restaurant / V.C. Clinton-Baddely M.A.- D. Arundel M.A./ Talskiva / 1946 / * EC11E / Travelling - At the railwaystation / V.C. Clinton-Baddely M.A. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC12E / At the post office / V.C. Clinton-Baddely M.A. - K.fforde M.A./ Talskiva / 1946 / * EC13E / Seasons, The / D. Arundel M.A.- A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC14E / Sports and games / H.C. Wyld prof. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC15E / A holiday in the country / V.C. Clinton-Baddely M.A. - D. Arundel M.A./ Talskiva / 1946 / * EC16E / At the seadide / D. Arundel M.A. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC17E / A visit to London / Daniel Jones prof. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC18E / A voyage / Daniel Jones prof. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC19E / Big stories, The / K.fforde M.A. -Miss M. MacOwan / Talskiva / 1946 / * EC20E / At the tobacconist's / J.R.R. Tolkien prof. - A. Lloyd James prof./ Talskiva / 1946 / * EC21E / Barber and the hairdresser, The / Daniel Jones prof. - A. Lloyd James prof. - Miss M. MacOwan / Talskiva / 1946 / * EC22E / Doctor and the chemist / V.C. Clinton-Baddely M.A. - D. Arundel M.A./ Talskiva / 1946 / * EC23E / At the tailor's / J.R. Firth M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC24E / At the dressmaker's and millner's / K.fforde. M.A. - Miss MacOwan / Talskiva / 1946 / * EC25E / Time / D. Arundel M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC26E / English money - At the bank / J.R. Firth M.A. - V.C. Clinton-Baddely M.A./ Talskiva / 1946 / * EC27E / Commerse and industry / D. Arundel M.A. - A. Lloyd James. prof./ Talskiva / 1946 / * EC28E / Motorcar, The / V.C. Clinton-Baddely M.A. - H.C. Wyld prof./ Talskiva / 1946 / * EC29E / Theatre, The / Daniel Jones prof. - A. Lloyd James prof. - Miss M. MacOwan / Talskiva / 1946 / * EC30E / Wireless / A. Lloyd James, prof. J.R.R. Tolkien, prof./ Talskiva / 1946 / * ENG120-1 / English sounds part 1 / P.A.D. MacCarthy, M.A. / * ENG121-1 / English sounds part 2 / P.A.D. MacCarthy, M.A. / * ENG122-1 / Introduction / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG123-2 / Lessons 1 & 2 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG124-1 / Lessons 3 & 4 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James B.A. / * ENG125-1 / Lessons 5 & 6 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG126-1 / Lessons 7 & 8 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG127-1 / Lessons 9 & 10 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. - Mrs. H.M. Davies - Miss O.M. Tooley / * ENG128-1 / Lessons 11 & 12 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. - Mrs. H.M. Davies - Miss O.M. Tooley / * ENG129-2 / Lessons 13 & 14 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James B.A. / * ENG130-1 / Lessons 15 & 16 / Davis Lloyd James B.A. - A.G. Grimson, B.A. / * ENG131-1 / Lessons 17 & 18 / Davis Lloyd James B.A. - A.G. Grimson, B.A. / * ENG132-1 / Lessons 19 & 20 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG133-1 / Lessons 21 & 22 / Davis Lloyd James, B.A. - John Snagge / * ENG134-1 / Lessons 23 & 24 / Davis Lloyd James, B.A. - John Snagge / * ENG135-1 / Lessons 25 & 26 / Davis Lloyd James, B.A. - John Snagge / * ENG136-1 / Lessons 27 & 28 / John Snagge - A.G. Grimson, B.A. / * ENG137-1 / Lessons 29 & 30 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. / * ENG138-1 / Lessons 31 & 32 / Davis Lloyd James, B.A. - John Snagge / * ENG139-1 / Lessons 33 & 34 / Mrs. H.M. Davies - Miss O.M. Toley / * ENG140-1 / Lessons 35 & 36 / P.A.D. MacCarthy, M.A. - Davis Lloyd James, B.A. - Mrs. H.M. Davies - Miss O.M. Tooley / * ENG141-1 / Lessons 37 & 38 / John Snagge - P.A.D. MacCarthy, m.a. - Prof. Harold Orton / * ENG142-1 / Lessons 39 & 40 / A.G. Grimson, B.A. - David Lloyd James, B.A. / * ENG143-1 / Lessons 41 & 42 / A.G. Grimson, B.A. - John Snagge / * ENG144-1 / Lesson 43 (pts 1-2) / A.G. Grimson, B.A. - John Snagge / * ENG145-D / Lesson 44 (pts 1-2) / David Lloyd James, B.A. - Dr. J.T. Sheppard / * ENG146-D / Lesson 45 (pts 1-2) / Prof. Daniel Jones - P.A.D. MacCarthy, M.A. / * ENG147-3 / Lesson 46 (pts 1-2) / John Snagge - A.G. Grimson, B.A. / * ENG148-1 / Lesson 47 (pts 1-2) / Davis Lloyd James, B.A. - P.A.D. MacCarthy, M.A. / * ENG149-1 / Lesson 48 (pts 1-2) / Davis Lloyd James, B.A. - John Snagge / * ENG150-1 / Lesson 49 (pts 1-2) / Davis Lloyd James B.A. - A.G. Grimson, B.A. - Miss O.M. Tooley / * ENG151-D / Lesson 50 / Dr. Ifor Evans - David Lloyd James, B.A. / * ENS2EA / English sounds, part 1 / A. Lloyd James prof. / Talskiva / * ENS2EA / English sounds, part 2 / A. Lloyd James prof. / Talskiva / * Medverkande på Linguaphones Engelska språkkurser D. Arundel - M.A. V.C. Clinton-Baddely - M.A. H.M. Davies - Mrs J.R. Firth - M.A. A,C. Grimson - B.A. Daniel Jones - Prof. K.fforde - M.A. A. Lloyd James - Prof. David Lloyd James - B.A. P.A.D. MacCarthy - M.A. M. MacOwan - Miss Harold Orton - Prof. John T. Sheppard - Sir John Snagge - OBE J.R.R. Tolkien - Prof. C.M. Tooley - Miss H.C. Wyld - Prof.
Tyska G09E / Lekt. 9, Im Hotel / Deutscher Kursus / P. Menzerath - E. Drach - P Eisheuer / * G10E / Lekt. 10, Im Restaurant / Deutscher Kursus / P. Menzerath - E. Drach - P Eisheuer / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga