Skivetikett KyrkotonKYRKOTON

Skivor utgivna av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag (SkDB). Inspelningarna gjordes av Discofil.Ky 1 Fastlagssöndagens introitus / Danderyds kyrkokör / / 02.11.1948 / 
Ky 1 Sänd ditt ljus / Danderyds kyrkokör / / 02.11.1948 / 
Ky 2 Två antifoner och Psaltarpsalmer (42, 134) / Danderyds kyrkokör / / 02.11.1948 / *
Ky 2 Sakarias' lovsång / Danderyds kyrkokör / / 02.11.1948 / *
Ky 3 Den signade dag (Sv. ps. 424) / Medl. av kammarkören - Eric Ericson / Rune Ede, orgel / 04.1949 / 
Ky 3 I himmelen, i himmelen (Sv. ps. 144) / Medl. av kammarkören - Eric Ericson / Rune Ede, orgel / 04.1949 / 
Ky 4 Herren är min herde / Harry Sagner / Rune Ede, orgel / 04.1949 / 
Ky 4 Ack, saliga, saliga / Harry Sagner / Rune Ede, orgel / 04.1949 / 
Ky 5 Du, o Jesu, är min sköld / Kvartetten fyra präster ( O.Hallin - B.Öster - T.Wilmark - B.Skylling) / / 04.1949 / *
Ky 5 Så går en dag / Kvartetten fyra präster ( O.Hallin - B.Öster - T.Wilmark - B.Skylling) / / 04.1949 / *
Ky 6 Den förlorade sonen (Luk. 15:11-32) / Manfred Björkquist, biskop / Talskiva / 15.06.1954 / 
Ky 6 Nu gläd dig, min ande, i Herran (Sv. Ps. 380) / Manfred Björkquist, biskop / Talskiva / 15.06.1954 / 
Ky 7 Psaltarens 23:e, 121:a och 84:e psalm / Nils Bolander, domprost / Talskiva / 27.03.1954 / 
Ky 7 De lånade krubba. Här är jag / Nils Bolander, domprost / Talskiva / 27.03.1954 / 
Ky 8 I en djup, oändlig skog / K.B. Öster, komminister / Gitarr / 09.11.1954 / *
Ky 8 Se fågeln, som sitter på gungande gren / K.B. Öster, komminister / Gitarr / 09.11.1954 / *
Ky 9 Gud Fader bor i himmelen. När Jesusbarnet föddes / Bengt Nilsson, gossopran / Henry Lindroth, orgel / 10.11.1954 / 
Ky 9 Daniel i lejongropen. Människor och stjärnor / Bengt Nilsson, gossopran / Henry Lindroth, orgel / 10.11.1954 /  
Ky 10 Jag lyfter ögat mot himmelen. Gud som haver barnen kär / Bengt Nilsson, gossopran / Henry Lindroth, orgel / 10.11.1954 / 
Ky 10 Den ljusa dag framgången är / Syskonen Anér / Gotthard Anér, orgel / 10.11.1954 / 
Ky 11 Deep river / Benkt Bengtsson / Maria Linnkvist-Sjösten, orgel / 13.11.1954 / 
Ky 11 Nobody knows the trouble I've seen / Benkt Bengtsson / Maria Linnkvist-Sjösten, orgel / 13.11.1954 / 
Ky 12 Vid Betlehem / Benkt Bengtsson / Maria Linnkvist-Sjösten, orgel / 13.11.1954 / 
Ky 12 Adams julsång se Cantique noël / Benkt Bengtsson / Maria Linnkvist-Sjösten, orgel / 13.11.1954 / 
Ky 13 Julmorgon (Två julmelodier) / Bromma kyrkas flick- och barnkörer / Gotthard Anér, orgel - två violiner / 08.11.1955 kl. 19.00 - 20.00 / 
Ky 13 Av himlens höjd oss kommet är / Instrumental / Gotthard Anér, Storkyrkans kororgel / 08.11.1955 kl. 19.00 - 20.00 / 
Ky 14 Var jag går, i skogar berg och dalar / K.B. Öster / Gitarr / 07.11.1955 / 
Ky 14 Håll dig fast vid ordets grund / K.B. Öster - Bromma kyrkas ungdomskör / Sven Dahlberg, orgel / 07.11.1955 / 
Ky 15 Det var 99 gömda väl (The ninety and nine) / K.B. Öster / Gitarr / 07.11.1955 / *
Ky 15 Sorgen och glädjen de vandra tillsamman / K.B. Öster / Gitarr / 07.11.1955 / *
Ky 16 Säg mig den väg som drager till livet / K.B. Öster / Gitarr / 07.11.1955 / 
Ky 16 Jag vet en port som öppen står (There is a gate that stands ajar) / K.B. Öster - Bromma ky. ungd.kör / S.  Dahlberg, orgel / 07.11.1955 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga