Koppling mellan skivsidor
När det gäller längre sammanhängande inspelningar som orkesterverk, opera och operett (oftast 12" skivor) var det inte ovanligt att skivornas gavs ut med olika kopplingar. Låt säga att verket bestod av sex st skivor då hade det normala ju varit att första skivan hade del 1 & 2, andra skivan del 3 & 4 och tredje skivan del 5 & 6. Men då fick man ju väda på skivan efter varje sida.
Hade man däremot en skivspelare med skivväxlarektion blev det ju fel ordning om man lade på alla tre skivorna, d.v.s. skivspelaren spelade då sidan 1, sidan 3 och sidan 5. Sedan fick man vända på skivtraven och spela sidan 2, sidan 4 och sidan 6. Därför gavs dessa sammanhängande verk ofta ut med kopplingen del 1 & 4, andra skivan del 2 & 5 och tredje skivan del 3 & 6. Då kunde man spel tre skivsidor i rad d.v.s. sid. 1, 2 och 3 och sedan bara väda på skivtraven och spela sidorna 4, 5 och 6.
Men även 10" skivor gavs ofta ut med olika koppling. Speciellt om det var skivor från andra bolag. Då gav man ut en skiva med två inspelningar som ursprungligen kom från två olika utgåvor.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga