John Liander (07.07.1863 - 21.01.1934)
Sångare (baryton), skådespelare, teaterdirektör. Född i Skövde.
Skivinspelningar
Gram. Company
Fjällan ä' min förståru, lika mycke' som din, förståru (Ur: N:o 30 Gustafsson) / Ork. (Insp. 08.1908) / V*72324 / CRG *
Fjällan ä' min förståru, lika mycke' som din, förståru (Ur: N:o 30 Gustafsson) / Ork. (Insp. 08.1908) / GC 72324 / CRG Enkelsidig
Hemtrefnad i kasern (Ur: N:o 30 Gustafsson) / Ork. (Insp. 08.1908) / V*72323 / CRG *

Zonophone Rec.
Hemtrefnad i kasern (Ur: "No 30 Gustafsson") / Ork. (Insp. 03.1908) / X 72323 / Enkelsidig *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga