Skivetikett Johannelunds Toner

Johannelunds
TonerSkivmärke för religiösa skivor. Skivorna tillverkads av Sonora och gavs ut av EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens) bokförlag.J 1 När sorgen mig trycker / Johannelunds manskör / *
J 1 Staden därovan är härlig / Johannelunds manskör / *
J 2 Min Gud huru saligt / Johannelunds manskvartett / 05.1938 / *
J 2 Tryggare kan ingen vara / Johannelunds manskvartett / 05.1938 / *
J 3 En dag i Herrens gårdar (Nr 53 i ¨Ungdomssånger¨) / Johannelunds manskör / / 05.1938 / *
J 3 Tempelklockan (Nr 38 i ¨Sånger för manskör¨) / Johannelunds manskör / / 05.1938 / *
J 4 Herren står vid hjärtats dörr (Nr 24 i Bihang till Sionstoner) / Johannelunds manskör / *
J 4 Kommen till mig / Johannelunds manskör / *
J 5 Bevara mitt hjärta, O Herre / Johannelunds manskvartett / *
J 5 Sen Gud till barn mig tog / Johannelunds manskvartett / *
J 6 Livets källa / Johannelunds Manskör / *
J 6 Trons Frid / Johannelunds manskör / *
J 7 Närmare hem / Johannelunds manskvartett / *
J 7 Stå ej utanför / Johannelunds manskvartett / Rego Wiklund, flygel / *
J 8
J 9 Gode Herde / Paul Sandman / *
J 9 Jag fattar med bävande händer / Gunnar Öberg / *
J 10 Den klara morgonen / Johannelunds manskvartett / *
J 10 Hemåt / Johannelunds manskvartett / *
J 11
J 12 Himlars konung, du som leder / Betlehemskyrkans kör / / 04.1942 / *
J 12 Härlig är jorden / Betlehemskyrkans kör / / 04.1942 / *
J 13
J 14
J 15 Blott en dag ett ögonblick i sänder / Johannelunds manskvartett / *
J 15 Har du mod att följa Jesus? / Johannelunds manskvartett / *
J 16 Nattens skuggor sakta vika / Sven Wedin - Josef Stenlund / Johan Wallin, hammondorgel / *
J 16 Aftontankar / Sven Wedin / Johan Wallin, hammondorgel / *
J 17
J 18
J 19
J 20
J 21 Varje steg / Johannelunds Manskvartett 1952 / *
J 21 Borta jag gick ifrån Gud många år / Johannelunds Manskvartett 1952 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga