Jean Nilson Jean Nilson (27.04.1895 - 1959)
Revyartist, musiker, orkesterledare. Född i Stockholm. Gift 1922 - 1941 med Hildur Nilson och far till Alice Babs samt hennes syskon Jean och Renée samt halvbrodern Kasimir.
 Musikaliska alster 
 Joddlarflickan  ~
 Vinternatt ~- Till första sidan -