Ivor Peterson

Svensk-amerikansk dragspelare och kompositör. Född i Högsby, Småland. Var tillbaka i Sverige under sex månader 1929 och gjorde då några skivinspelningar. Använde pseudonymen Ivor Sporring när han skrev musik. Gift med en svenska och med vilken han hade en son (f. 1939)

Skivinspelningar
Okänt
Duluth-valsen (The Duluth walz) / (1929)
Emådalen (In the walley) (1929)
Svensk-Amerikansk mazurka (1929)
Potp. på internationell musik (1929)

Musikaliska alster
Duluth-valsen (The Duluth walz)
Emådalen (In the walley) 

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga