Hylla av limträskivor. Rymmer drygt 3500 st 10" skivor

Hylla tillverkad av 14 st likadana limträskivor med spår sågade enligt skissen till höger. Spårens
bredd skall vara lika med skivornas tjocklek (vanligtvis 18 mm) och spårens djup lika med halva
skivans bredd. Avståndet mellan spåren 300 mm. Limträskivornas mått varierar lite beroende på
var man köper dem därför har jag inte satt ut några mått.


- Tillbaka - Utskrift