Pensionat Höstsol

Ålderdomshem för skådespelare. Var ursprungligen en fastighet, Såsta gård, som köpts in av Svenska Teaterförbundet och var belägen i Täby. Den egentlige inititativtagaren till stiftelsen Höstsol var Ernst Norée vars verkställande direktör han var på livstid. Som grundplåt fungerade ett kapital från skådespelaren och teaterledaren Gustaf "Frippe" Fredrikson (1832-1921). Detta ålderdomshem invigdes den 8 september 1918. Behovet av stiftelsens ändamål minskade dock genom åren och verksamheten avvecklades i slutet av 1970-talet. Gården såldes 1981, jordbruket till arrendatorn och huvudbyggnaden som konferensanläggning, numera under namnet Såstaholm.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga