Dödsritten under circuskupolen
Svenska Bio (1912)

Manus: Charles Magnusson

Regi: Charles magnusson (Ej: Georg af Klercker)

Skådespelare: Carl Barcklind, Gustaf Bengtsson, John Ekman, Paul Hagman, 
Georg af Klercker, Eric Lindholm, Selma Wiklund, Olof Ås.

Musik: Stumfilm

Foto: Henrik Jaenzon

Övrigt: I orginal hade filmen ett olyckligt slut men för utlandet, bl.a. USA, i
nspelades även ett "lyckligt" slut. Det inleddes av en text som lydde: "Men 
mirakulöst nog - han lever!"  (TX)
- Till första sidan -