Gösta Broborg
Sångare.
Skivinspelningar
Silverton
För din skull (Ur filmen: "Lärarinnor på vift") / Johnny Kjells ork. (Insp. 04.08.1941) / 3335 / * 
Lilla blomma jag har dig så kär (Ur filmen "Fransson den förskräcklige") / Johnny Kjells ork. / 04.08.1941 / 3335 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga