Förstadsprästen
Hasselbladfilm (1917)

Manus: Hariett Bloch 

Regi: Georg af Klercker 

Skådespelare: Gabriel Alw, Johnny Björkman, Georg Blickingberg, John Botvid, 
Torre Cederborg, Lilly Cronwin, Semmy Friedmann, Lilly Gräber, Manne Göthson, 
Mary Johnson, Olof Sandborg, Concordia Selander, Tekla Sjöblom, Frans Oscar Öberg.
 
Musik: Stumfilm

Foto: Carl-Gustaf Florin

Övrigt: John Botvid påstår i sina memoarer, ''Beatas pojke'', att han spelade sju statistroller i denna film.
Till första sidan