Festival skivettikettFestival

Frälsningsaméns skivmärke. Se också Fr.-Arme.

- Till första sidan -


004 För att renas helt från synden / Templets strängmusikkår / *
004 Vi tro på Gud / Templets strängmusikkår / *
005 En gång jag når det sköna land / Sång / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Hjördis Englund) / *
005 Hör du tonen ifrån himlen / Sång / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Hjördis Englund) / *
006 En underbar, underbar sång / Norrköpings strängmusikkår /
006 En röst jag hörde stilla mana / Kapten och fru Bengt Wallin / Fru Major Svea Tyndal. piano / 
007 En gång jag når det sköna land /
010 Låt frälsningsfanan vaja / Templets strängmusikkår, Sthlm / *
010 Min framtid är i Herrens händer / Templets strängmusikkår, Sthlm / *
012 Den renande strömmen (The Cleaning Stream) / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
012 Ungdomsglädje / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
014 Där ej solen skall gå ner / Gustav Kolm / Stockholms III:e kårs strängmusikkår / *
014 Tänk vilken underbar nåd så stor / Gustav Kolm / Stockholms III:e kårs strängmusikkår / *
016 På Konungens väg / Instrumental / Tranås kårs hornmusikkår / *
016 Jamaica Citadel / Instrumental / Tranås kårs hornmusikkår / *
018 Härlig frälsning har jag funnit / Jönköpings kårs strängmusikkår / * 
018 För korset och för fanan / Jönköpings kårs strängmusikkår / *
019 En Mästare är han att frälsa / Sång / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Hjördis Englund) / *
019 Långt bortom värdshavets gränser / Sång / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Hjördis Englund) / * 
020 Vill du följa med till himlens land / Sång / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Hjördis Englund) / *
020 Du banar dig väg genom livet / Hjördis Englund / Stockholms V:e kårs strängmusikkår (D: Signe Lemon) / *
021 Swoneky / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
021 Veteranderna / Instrumental / Kornett trio - Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
022 Jesus, ditt namn det högsta är! / Fr-arméns högkvarter damkör / David Berg, piano / 1956 /
022 Ring, klocka! / Fr-arméns högkvarter damkör / David Berg, piano / 1956 / 
023 O, Fader god! / John Ljungberg / Sture Peterson, piano / 1956 /
023 Jag skådar mot morgonrodnan / John Ljungberg / Sture Peterson, piano / 1956 /
024 Sköna frälsning som är given / Templets strängmusikkår / *
024 Kristus - vår frälseman / Templets strängmusikkår / *
025 Guldgrävaresången / Lapp-Lisa / Lennart Jernestrand, piano / 31.05.1957 /
025 Det finns ett land / Lapp-Lisa / Lennart Jernestrand, piano / 31.05.1957 /
026 Jag slipper sörja ty Gud är när / Lapp-Lisa / Lennart Jernestrand, piano / 31.05.1957 /
026 Jag är himmelsk emigrant / Lapp-Lisa / Lennart Jernestrand, piano / 31.05.1957 /

FrA 012 Den renande strömmen (The Cleansing stream) / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
FrA 012 Ungdomsglädje (Looking heavenward) / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
FrA 013 En söndagskväll på Frälsningsarmén, del 1 / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *
FrA 013 En söndagskväll på Frälsningsarmén, del 2 / Instrumental / Stockholms VII:e kårs hornmusikkår / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga