Elin Sjögren
Sångerska.
Skivinspelningar
Rekord
Påsksång / (Insp. 1914) / 23
Julsång / (Insp. 1914) / 23
Visa i folkton / (Insp. 1914) / 24
Sverige / (Insp. 1914) / 24
Hur ljuft det är att komma / (Insp. 1914) / 25
Aria ur "Elias" / (Insp. 1914) / 25
Lofoffer / (Insp. 1914) / 26
Ave Maria / (Insp. 1914) / 26

- Till första sidan -
© Svänga-Benga