Elisabeth Allen
Sångerska
Skivinspelningar
H.M.V.
En svensk sjöman / Alla Tiders Dragspelsork. (Insp. 21.11.1940) / X 6494 / *
Vad en sjöman inte vet / Alla Tiders Dragspelsork. (Insp. 21.11.1940) / X 6494 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga