Eklunds skivettikett

Eklunds
grammofonskivor
Eklunds grammofonskivor tillverkades av Sonora och gavs ut av Oscar Eklunds bokförlag & tryckeri A.B. i Stockholm.

1 Välkommmen, välkommen - Det är modigt och skönt - Glöm ej löftets helga timma  / Sångcikeln Sjung-sjung / / 1934 /
1 Vårt löfte - Vårt hedersord - Se hur skönt... / Sångcikeln Sjung-sjung / / 1934 /
2 Vi äro ringa - Vi bygga för kommand tider / Sångcikeln Sjung-sjung / / 1934 / *
2 Det sjunger i skogen - Gyllene sol  / I.O.G.T.-kören / / 1934 / *
3 Vi äro unga - Det bor en sång ... / Sångarkretsen / / 1934 / *
3 Genom tiderna ljuder - Fosterlandet / Sångarkretsen / / 1934 / *
4 Ett fosterland - Pingstvisa / Sångarkretsen / / 1934 /
4 Nationaltemplarorden - Sverige, Sverige, aftonland / I.O.G.T.-kören / / 1934 /
5 Syng vor sak - Det susar så dunkla sagor / I.O.G.T.-kören / / 1934 /
5 Lägervisa - Spel-Olles gånglåt / I.O.G.T.-kören / / 1934 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga