Curt Allerberg
Skivinspelningar
Sonora
Flickan i prästgården / Birgit André / Arvid Sundins ork. (Insp. 11.10.1957) / 7975 (SEP 109) /  
Minnesalbumet / Birgit André / Arvid Sundins ork. (Insp. 11.10.1957) / 7975 (SEP 109) /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga