Skivetikett Cello-phone
Cello-phone


10 Säg mig hur du snarkar och jag skall säga dig vem du är - Snarkologi I / Cello / Talskiva (Insp. 23.11.1950) / *
10 Säg mig hur du snarkar och jag skall säga dig vem du är - Snarkologi II / Cello / Talskiva (Insp. 23.11.1950) / *- Till första sidan -
© Svänga-Benga