Bröderna Andersson, Helge och Oscar
Musiker (dragspel). Från Södertälje. Oscar ingick även i Tälje-trion.
Skivinspelningar
Odeon
Beväringsvals från Backamo / Br. Andersson (Insp. 1914) / A 145773 / *
Dans på bruket / Br. Andersson (Insp. 1914) / A 148012 / *
O' Mari / Br. Andersson (Insp. 1914) / A 145799 / *
Smålandsvalsen / Br. Andersson (Insp. 1914) / A 148011 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga