Skivetikett BerlinerBerliner
Tyskt skivmärke som först hette E. Berliner Gramophone men som 1901 blev bara Gramophone. Skivorna saknade etikett, texten graverades i stället direkt på skivan och fylldes med krita.

- Till första sidan -


81131 En kuggad väfvare / Axel Sernquist / Talskiva / 12.1899 /
81132 Nya prästen / Delsbostintan Brita / Talskiva / 12.1899 / 
81133 Narrvisa / Eduard Unge / / 12.1899 /
81134 Kärleksbrefvet / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81135 Jo, jo men sa'n / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81136 Olika benämningar på "Drucken" / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81137 Hur vet Herren det? / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81138 Skolmästaren / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81139 Aforismer / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81140 En pianoauktion / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81141 Slaget vid Thermopyle / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81142 Tro och vetande / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
81143 Komiska annonser / Eduard Unge / Talskiva / 12.1899 /
82538 Förbjuden musik (Musica proibita) / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82543 Jag har sövt all sorg (J'ai calmé la fièvre) / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82545 Afsked / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82546 a) Mandom mod och morske män b) Tänker du att jag förlorad är / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82546 Ädla skuggor, vördade fäder (Ur: "Gustaf Wasa") / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82548 En annan gång / Axel Sernquist / Piano / 12.1899 /
82549 Kan ni mig svara? (Lass mich euch fragen) / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82550 Min sång / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82551 Stjärnklart / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82552 Hvita rosor / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82553 Jag är ung / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82554 Jätten / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82554 Mina lefnadstimmar stupa / Oscar Bergström / Piano / 12.1899 /
82555 Svensk bondvisa / Axel Sernquist / Piano / 12.1899 / 
82556 Festvisa / Axel Sernquist / Piano / 12.1899 /
82557 På förstukvisten / Axel Sernquist / Piano / 12.1899 /
82558 O, du Amalia / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82559 Kom Johanna, kom / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82560 Gustaf, Gustaf / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82561 Jeg vill ud / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82562 Kalle Petterkvist / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82563 Rose-Marie / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82564 Dryckesvisa (Trinklied) / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82565 O Charlotta, Charlotta, Charlotta (Ur: "Lottas namnsdag") / Carl Johann / Piano / 12.1899 /
82566 Nitouche / Carl Johnn / Piano / 12.1899 /
82567 Bella Sorrentina / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82576 Ensam i världen (Deserto sulla terra) / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82568 Väckaruret / Georg Hellström / Piano / 12.1899 /
82569 Magisterns flamma (Ur: "Gluntarne") / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82570 Ack, Värmelande du sköna / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82571 Min lilla vrå bland bergen / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82572 Per svinaherde / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82573 Re'n blåögda sippor / Gustaf Wennman / Piano / 
82574 Rhenvinets lof / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82575 Afskedsskålen (The stirrup cup) / Gustaf Wennman / Piano / 12.1899 /
82577 Laengsel / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82578 I ungdomens vår / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82579 Det är ej sant (Non è ver) / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82580 Mit hjerte og min lyre / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82581 O sälla tid (O schöne Zeit) / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82582 Svärmeri / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
82585 Sångaren på vandring / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82586 För länge se'n / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82587 Rhenvinets lof / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82588 Ljungby horn (Ur: "Skogsfrun") / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82589 O helga natt (Cantique Noël) / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82590 Fåfäng önskan / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82591 I dessa fridens bygder (In diesen heiligen Hallen) / Gustaf Sjöberg / Piano / 12.1899 /
82592 Aria ur "Lalla Roukh" / Henning Malm / Piano / 12.1899 /
83658 Brännande blodet flamma (Ur: "La Traviata") / Birger Schücker / Piano / 12.1899 /
84087 Min lilla vrå bland bergen / Bergströms terzett / Piano / 07.08.1899 /
84088 Ingen annan har jag kär / Anna Bergström-Simonsen - Hanna Malm? / Piano / 07.08.1899 /
84089 Re'n i hafvet / Anna Bergström-Simonsen - Hanna Malm? / Piano / 07.08.1899 /
84090 Klara stjärna med ögon snälla / Bergströms terzett / A cappella / 07.08.1899 / 
84091 Till österland vill jag fara / Bergströms terzett / A cappella / 07.08.1899 /
84092 Sångfåglarna (Ur: "Studentsånger II") / Kvartett / Piano / 12.1899 /
84093 Skratta mina barn och vänner (Fredmans epistel No 75) / Kvartett / Piano / 12.1899 /
84094 Uppsala är bäst (Ur: "Gluntarne") / Gustaf Wennman - Jansson, bas / Piano / 12.1894 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga