Skivetikett AngelicaAngelica


NBA 1 Långt bortom rymden vida / Metodispastorernas konferanskör / 10.1948 / *
NBA 1 Jag sökte så länge / Gunnaa Ånman - Torsten Wedar / Arvid Nordieng, orgel / 10.1948 / *
NBA 2 Davids 117:e psalm / Metodispastorernas konferanskör / 10.1948 /
NBA 2 Helt vara din, o Jesus / Torsten Wedar / Arv. Nordieng, orgel / 10.1948 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga