American Jazz


Svenskt skivmärke som var tänkt att återutge inspelningar får amerikanska Aladdin och Debut. Endast tre skivor gavs ut 1955, alla tre från Debut. Etikett: Röd/svart på vit bottenAJ 1 Precognition / Jackie Paris / Charles Mingus quintet (Insp. N.Y. 12.04.1952 - utg. 02.1955) / 
AJ 1 Portrait / Jackie Paris / Charles Mingus quintet (Insp. N.Y. 12.04.1952 - utg. 02.1955) /
AJ 2 Paris in blue / Jackie Paris / Charles Mingus quintet (Insp. N.Y. 16.09.1952 - utg. 02.1955) /
AJ 2 Make belive / Jackie Paris / Charles Mingus quintet (Insp. N.Y. 16.09.1952 - utg. 02.1955) /
AJ 3 Chi-chi / Max Roach quartet (Insp. N.Y. 21.04.1953 - utg. 02.1955) /
AJ 3 I'm a fool to want you / Max Roach quartet (Insp. N.Y. 21.04.1953 - utg. 02.1955) /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga